we make markets. worldwide.

 • Tereny targowe 1
 • Tereny targowe 2
 • Tereny targowe 3
 • Tereny targowe 4
 • Tereny targowe 5
 • Tereny targowe 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Opis kart wstępu dostępnych dla Odwiedzających:


Karty dla odwiedzających mają następujące oznaczenia (w lewym, górnym rogu):

 • D - karta wielokrotnego wstępu, upoważniająca do przebywania na terenach targowych w każdy dzień w godzinach trwania targów (9.00 - 18.00). Upoważnia również do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej we Frankfurcie podczas trwania Targów.
 • T - karta jednorazowego wstępu, upoważniająca do przebywania na terenach targowych w jeden, dowolnie wybrany dzień w godzinach trwania targów (9.00 - 18.00). Upoważnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej we Frankfurcie w dniu zwiedzania Targów, po uprzednim wpisaniu daty jego ważności (wybrany dzień targowy).
 • P - karta prasowa dla dziennikarzy akredytowanych na targach; wielokrotnego wejścia; upoważniająca do przebywania na terenach targowych w godzinach trwania targów (9.00 - 18.00). Upoważnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej we Frankfurcie podczas trwania Targów.
 • G - karta, zamawiana przez wystawców dla ich kontrahentów, na jednorazowe wejście na teren targów; po zarejerestrowaniu na nazwiska osób i wydrukowaniu wygenerowanego przez system dokumentu karta jest jednocześnie biletem komunikacji miejskiej w dniu, w którym upoważnia do wejścia na targi.

 

Wszystkie wymienione karty są jednocześnie biletami komunikacji miejskiej i upoważniają do bezpłatnych przejazdów 2 klasą, w obszarze sieci RMV we Frankfurcie nad Menem.

 

Jak prawidłowo zarejestrować voucher na kartę wstępu na targi?(INSTRUKCJA)