we make markets. worldwide.

 • Tereny targowe 1
 • Tereny targowe 2
 • Tereny targowe 3
 • Tereny targowe 4
 • Tereny targowe 5
 • Tereny targowe 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Opis kart wstępu dostępnych dla Wystawców:


Karty, które otrzymują Wystawcy mają następujące oznaczenia (w lewym, górnym rogu):

 • O - karta na budowę i demontaż stoiska; ilość kart, jaką otrzymuje każdy Wystawca z Frankfurtu zależy od powierzchni stoiska i nie upoważnia do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej.
 • A - karta wystawcy na czas trwania targów, upoważniająca do przebywania na terenach targowych w godzinach 8.00 - 19.00, ilość w zależności od powierzchni stoiska - upoważnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 • G - karta, zamawiana przez wystawców dla ich kontrahentów, na jednorazowe wejście na teren targów, nie upoważnia do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej!

 

Oprócz kart z literą O i G, wszystkie pozostałe karty są jednocześnie biletami komunikacji miejskiej i upoważniają do bezpłatnych przejazdów 2 klasą, w obszarze sieci RMV we Frankfurcie nad Menem.